Місце: Шкільна дитяча бібліотека знаходиться разом з бібліотекою церкви Святого Володимира (186 bd Saint Germain) в окремій кімнаті при вході до церковної зали (з боку вулиці Rue Saints-Pères).

Час: Бібліотека відкрита щосуботи окрім шкільних канікул з 14 до 18 години.

 

Шановні читачі! Ви знаєте, що все треба робити за правилами. Правила існують і у нашій шкільній бібліотеці. Будь ласка, ознайомтесь з ними:

1. Любити книги!

2. Користувачі шкільної бібліотеки – учні, педагогічний колектив, працівники школи, батьки учнів.

3. Права користувачів:

– безплатно отримувати в тимчасове користування підручники та художню літературу із фондів бібліотеки;

– користувач може отримати додому не більше 2-х книг терміном на три тижні;

– користувач може продовжити встановлений термін користування книгами, якщо на них немає попиту з боку інших читачів;

– підручники та навчальні посібники видаються на початку навчального року вчителям класів згідно кількості учнів класу та повертаються ними в кінці навчального року в установлений термін.

4. Обов’язки користувачів:

– користуючись книгами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них;

– в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на книзі відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені дефекти несе користувач.

– користувач, який втратив або пошкодив книгу з фонду бібліотеки, повинен замінити її аналогічним чи визнаним рівноцінним відповідником, або відшкодувати її вартість в розмірі 15 євро;

– користувачі-вчителі засвідчують власним підписом у «Книзі видачі підручників» перелік підручників та кількість отриманих комплектів підручників на клас.

5. Кожна книга, видана бібліотекою, фіксується в «Книзі видачі» і підтверджується підписом користувача (крім учнів 1-4 класів, за яких це роблять батьки чи вчителі).

6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.

7. Фонд бібліотеки є шкільною власністю.

8. У свою чергу бібліотека створить умови для використання бібліотечного фонду:

– систематично здійснюватиме контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих книг;

– сприятиме підвищенню культури читання;

– дбатиме про культуру обслуговування користувачів.