Асоціація “Українська школа Святого Володимира”

Association Ecole Ukrainienne de Paris “Saint Volodymyr”

 

Українська школа Святого Володимира має статус асоціації (за законом 1905 року).

Асоціація – це добровільне об’єднання фізичних осіб для досягнення спільної мети на засадах взаємовигідної співпрaці без мети досягнення прибутку.

Наша асоціація була зареєстрована як діючий орган в префектурі міста Парижа в 2008 році пані Надією Мигаль (президент спілки), адвокатом Дуніковським (секретар) та паном Копчуком (скарбник). Засновники спілки мають право голосу і можуть бути обрані на будь-які посади.

Асоціація несе повну відповідальність за своїх членів, тобто дітей школи. Її метою є вивчення української мови, літератури та культури.

 

На сьогоднішній день структура асоціації поділяється на такі частини:

 1. Виконавчий орган (правління), який займається всіма адміністративними, фінансовими справами, господарською діяльністю, організацією уроків та курсів для дітей учасників асоціації.
 2. Учасники асоціації (батьки) вносять членські внески, але не беруть участі в адміністративно-господарській діяльності. Вони обирають правління.
 3. Cеред учасників асоціації обирається батьківський комітет, який представляє інтереси всіх учасників асоціації та, між іншим, виконує роль наглядового органу.
 4. Вчителі винаймаються правлінням для реалізації навчального процесу.

 

Виконавчий орган (правління)

Правління несе повну відповідальність за своїх членів та належне функціонування школи, а також є юридичним представником асоціації у префектурі згідно французького законодавства.

 

Склад

Теперішній склад виконавчого органу був переобраний у вересні 2023 шляхом проведення загальних батьківських зборів та голосування членів на наступні 2 роки. Одна з умов бути обраним активним членом правління – проживати на території Франції на легальних умовах, адже у префектуру подається і реєструється активний склад спілки. У випадку необхідності склад правління можна доповнити.

 

Склад станом на 2024 рік:

 • Директоp – Надія Мигаль
 • Секретар – Дмитро Атаманюк
 • Скарбник – Олена Лужецька
 • Запис до школи та контроль оплати, організаційні питання, комунікація, – Ірина Домбровська
 • Організаційні питання та комунікація – Яна Хабюк
 • Бібліотека – Тетяна Максимів

Ці посади базуються на добровільних засадах, тобто члени правління не отримують ніяких коштів з бюджету асоціації за проведену роботу.

Обов’язки та права
1. Організація та управління асоціацією:
 • ведення обліку членів асоціації (їх вступ до асоціації та вихід з неї);
 • вибір відповідного приміщення для проведення уроків;
 • контроль за виконанням правил, необхідних для функціонування асоціації.
2. Фінансова діяльність:
 • визначення суми внесків членів асоціації;
 • контроль за приходом і розходом коштів з бюджету;
 • контроль вчасної оплати внесків у касу;
 • прихід: членські внески, фінансові допомоги з боку інших структур;
 • розхід: оплата за приміщення, оплата викладачам, придбання навчального матеріалу та інших витрат, пов’язаних з діяльністю школи;
 • ведення щомісячного бухгалтерського обліку відповідно до французького законодавства та згідно відповідних норм;
 • контроль за раціональним використанням коштів школи.
3. Забезпечення навчального процесу:
 • визначення правил поведінки;
 • забезпечення асоціації необхідним страхуванням;
 • забезпечення всіх класів учителями;
 • контроль за кількістю дітей в класах та за поділом класів;
 • забезпечення навчальними приміщеннями, контроль за їх використанням та дотримування всіх умов оренди (чистота, обмеження або заборона їжі, матеріальні збитки тощо);
 • забезпечення безпеки дітей (наприклад, забираючи дітей до школи та повертаючи після занять до церкви, зниження ризиків під час перерв, відсутність сторонніх людей в школі тощо);
 • придбання необхідних додаткових матеріалів (наприклад, дошок, аудіоапаратури, щоденників тощо).